Franciszka Cegielska

Imię i nazwisko: Franciszka Cegielska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-02-08

Data wygasniecia mandatu: 2000-10-22 Zgon

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Mulhouse (Francja)

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Partia (wybory): Ruch Stu

Stan cywilny: zamezna

Ukonczona szkola: Politechnika Szczecinska,Wydzial Mechaniczny,1970

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-02-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 2000-10-22 Zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Mulhouse (Francja) (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch Stu (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Szczecinska,Wydzial Mechaniczny,1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w lutym
- w 08 dniu miesiąca