Grzegorz Opala

Imię i nazwisko: Grzegorz Opala
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 2001-07-25

Data urodzenia: 1942-05-11

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Czestochowa

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Partia (wybory): Ruch Spoleczny AWS

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Slaska Akademia Medyczna,lekarski,1968

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 2001-07-25 (Data slubowania)
- posłowie z 1942-05-11 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Czestochowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch Spoleczny AWS (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Slaska Akademia Medyczna,lekarski,1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1942 roku
- w maju
- w 11 dniu miesiąca