Jozef Bergier

Imię i nazwisko: Jozef Bergier
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1952-02-17

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Miedzyrzec Podlaski

Okreg wyborczy: 3 Biala Podlaska

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Filia Akademii Wychowania Fizycznego,Wydzial Wychowania Fizycznego,1975

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-02-17 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Miedzyrzec Podlaski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Biala Podlaska (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Filia Akademii Wychowania Fizycznego,Wydzial Wychowania Fizycznego,1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w lutym
- w 17 dniu miesiąca