Jozef Dabrowski

Imię i nazwisko: Jozef Dabrowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-09-03

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Minsk Mazowiecki

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska,Instytut Transportu

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: kolejarz

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-09-03 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Minsk Mazowiecki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Warszawska,Instytut Transportu (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z kolejarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w wrześniu
- w 03 dniu miesiąca