Lech Szymanczyk

Imię i nazwisko: Lech Szymanczyk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Lech Szymanczyk - II kadencja 1993 - 1997
- Lech Szymanczyk - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-05-15

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Wola Mlocka

Okreg wyborczy: 2 Warszawa

Partia (wybory): Ruch Ludzi Pracy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Technikum mechaniczne,1975

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: posel zawodowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-05-15 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Wola Mlocka (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch Ludzi Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum mechaniczne,1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel zawodowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w maju
- w 15 dniu miesiąca