Maciej Jankowski

Imię i nazwisko: Maciej Jankowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1945-11-17

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Krazkowo

Okreg wyborczy: 52 Zielona Gora

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Panstwowa Szkola Techniczna,1965

Wyksztalcenie: pomaturalne

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-11-17 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Krazkowo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 52 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Panstwowa Szkola Techniczna,1965 (Ukonczona szkola)
- posłowie z pomaturalne (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w listopadzie
- w 17 dniu miesiąca