Maciej Manicki

Imię i nazwisko: Maciej Manicki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Maciej Manicki - I kadencja 1991 - 1993
- Maciej Manicki - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1954-11-21

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Poznan

Okreg wyborczy: 44 Szczecin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Zespol Szkol Zawodowych Szczecinskiej Stoczni Remontowej,1973

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Zawod/stanowisko: pracownik administracji panstwowej

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-11-21 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Poznan (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 44 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Zespol Szkol Zawodowych Szczecinskiej Stoczni Remontowej,1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w listopadzie
- w 21 dniu miesiąca