Marek Jan Wojcik

Imię i nazwisko: Marek Jan Wojcik
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1954-01-24

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Czestochowa

Okreg wyborczy: 9 Czestochowa

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Centrum Ksztalcenia Ustawicznego nr 2,1992

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-01-24 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Czestochowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Centrum Ksztalcenia Ustawicznego nr 2,1992 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w styczniu
- w 24 dniu miesiąca