Marian Krzaklewski

Imię i nazwisko: Marian Krzaklewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1950-08-23

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Kolbuszowa

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska,Wydzial Automatyki i Informatyki,1975

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-08-23 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Kolbuszowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechnika Slaska,Wydzial Automatyki i Informatyki,1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w sierpniu
- w 23 dniu miesiąca