Michal Janiszewski

Imię i nazwisko: Michal Janiszewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Michal Janiszewski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne ALTERNATYWA

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1954-09-26

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Lochow

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej Oboz Patriotyczny

Stan cywilny: wdowiec

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Pedagogika Pracy,2000

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne ALTERNATYWA
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-09-26 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Lochow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej Oboz Patriotyczny (Partia (wybory))
- posłowie z wdowiec (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Pedagogika Pracy,2000 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w wrześniu
- w 26 dniu miesiąca