Romuald Ajchler

Imię i nazwisko: Romuald Ajchler
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Romuald Ajchler - II kadencja 1993 - 1997
- Romuald Ajchler - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-01-19

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Duszniki Wlkp.

Okreg wyborczy: 32 Pila

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Panstwowe Technikum Rolnicze,1968

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-01-19 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Duszniki Wlkp. (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 32 Pila (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Panstwowe Technikum Rolnicze,1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w styczniu
- w 19 dniu miesiąca