Wieslaw Szweda

Imię i nazwisko: Wieslaw Szweda
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Wieslaw Szweda - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1954-02-03

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Rybnik

Okreg wyborczy: 17 Gliwice

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna,Wydzial Przemyslu,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-02-03 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Rybnik (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna,Wydzial Przemyslu,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w lutym
- w 03 dniu miesiąca