Wlodzimierz Puzyna

Imię i nazwisko: Wlodzimierz Puzyna
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Wlodzimierz Puzyna - I kadencja 1991 - 1993
- Wlodzimierz Puzyna - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-09-07

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Szczecin

Okreg wyborczy: 44 Szczecin

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Fizyki,1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-09-07 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Szczecin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 44 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Fizyki,1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w wrześniu
- w 07 dniu miesiąca