Wojciech Wlodarczyk

Imię i nazwisko: Wojciech Wlodarczyk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Wojciech Wlodarczyk - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Ruchu Odbudowy Polski

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-05-07

Lista: Ruch Odbudowy Polski

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 25 Lublin

Partia (wybory): Ruch Odbudowy Polski

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Ruchu Odbudowy Polski
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-05-07 (Data urodzenia)
- posłowie z Ruch Odbudowy Polski (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch Odbudowy Polski (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w maju
- w 07 dniu miesiąca