Zbigniew Senkowski

Imię i nazwisko: Zbigniew Senkowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1955-10-27

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Walbrzych

Okreg wyborczy: 48 Walbrzych

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Zasadnicza Szkola Gornicza,1972

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-10-27 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Walbrzych (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 48 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Zasadnicza Szkola Gornicza,1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w październiku
- w 27 dniu miesiąca