Zbigniew Szymanski

Imię i nazwisko: Zbigniew Szymanski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1938-01-09

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Lublin

Okreg wyborczy: 44 Szczecin

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Pomorska Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1961

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1938-01-09 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Lublin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 44 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Pomorska Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1961 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1938 roku
- w styczniu
- w 09 dniu miesiąca