Zygmunt Berdychowski

Imię i nazwisko: Zygmunt Berdychowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Zygmunt Berdychowski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1960-09-09

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Krynica Gorska

Okreg wyborczy: 28 Nowy Sacz

Partia (wybory): Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa i Administracji,1987

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: menadzer

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-09-09 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Krynica Gorska (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 28 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa i Administracji,1987 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z menadzer (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w wrześniu
- w 09 dniu miesiąca