Tytul/stopien naukowy: kand. nauk ekonomicznych

Stanislaw Kuzinski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR