Tytul/stopien naukowy: prof. zwycz. dr hab. nauk ekonomicznych

Waldemar Henryk Grzywacz
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej