Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Wydzial Chemicznej Technologii Drewna - mgr inz.

Jozef Skowyra
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie "Dom Ojczysty"
Data urodzenia: 1941-03-23
Miejsce urodzenia: Sambor