Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace im.J.Kochanowskiego, Radom, 1984

Dariusz Sonta
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej