Ukonczona szkola: Uniw. Jagiellonski w Krakowie 1980

Czeslaw Kastelik
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej