Zawod/stanowisko: przewodniczacy

Aleksander Andryszak
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny