Andrzej Benesz

Imię i nazwisko: Andrzej Benesz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Andrzej Benesz - II kadencja 1957 - 1961
- Andrzej Benesz - III kadencja 1961 - 1965
- Andrzej Benesz - V kadencja 1969 - 1972
- Andrzej Benesz - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Okreg wyborczy: 17 Gdansk

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gdansk (Okreg wyborczy)