Boleslaw Podedworny

Imię i nazwisko: Boleslaw Podedworny
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Boleslaw Podedworny - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Boleslaw Podedworny - I kadencja 1952 - 1956
- Boleslaw Podedworny - II kadencja 1957 - 1961
- Boleslaw Podedworny - III kadencja 1961 - 1965
- Boleslaw Podedworny - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 11 Lomza

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 11 Lomza (Okreg wyborczy)