Boleslaw Podedworny

Imię i nazwisko: Boleslaw Podedworny
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Boleslaw Podedworny - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Boleslaw Podedworny - II kadencja 1957 - 1961
- Boleslaw Podedworny - III kadencja 1961 - 1965
- Boleslaw Podedworny - IV kadencja 1965 - 1969
- Boleslaw Podedworny - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Finansowo-Budzetowa

Komisje Sejmowe: Rolnictwa

Okreg wyborczy: 31 Lomza

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Finansowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 31 Lomza (Okreg wyborczy)