Florian Wichlacz

Imię i nazwisko: Florian Wichlacz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Florian Wichlacz - II kadencja 1957 - 1961
- Florian Wichlacz - III kadencja 1961 - 1965
- Florian Wichlacz - V kadencja 1969 - 1972
- Florian Wichlacz - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 19 Tczew

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 19 Tczew (Okreg wyborczy)