Florian Wichlacz

Imię i nazwisko: Florian Wichlacz
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Florian Wichlacz - II kadencja 1957 - 1961
- Florian Wichlacz - III kadencja 1961 - 1965
- Florian Wichlacz - IV kadencja 1965 - 1969
- Florian Wichlacz - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Okreg wyborczy: 19 Tczew

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 19 Tczew (Okreg wyborczy)