Helena Dabska

Imię i nazwisko: Helena Dabska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Helena Dabska - III kadencja 1961 - 1965
- Helena Dabska - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 65 Tarnobrzeg

Wyksztalcenie: dziennikarka

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z dziennikarka (Wyksztalcenie)