Jan Izydorczyk

Imię i nazwisko: Jan Izydorczyk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Jan Izydorczyk - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Jan Izydorczyk - I kadencja 1952 - 1956
- Jan Izydorczyk - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Izydorczyk - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 58 Kalisz

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 58 Kalisz (Okreg wyborczy)