Jan Izydorczyk

Imię i nazwisko: Jan Izydorczyk
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Jan Izydorczyk - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Jan Izydorczyk - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Izydorczyk - III kadencja 1961 - 1965
- Jan Izydorczyk - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 21 Leszno

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 21 Leszno (Okreg wyborczy)