Ryszard Pospieszynski

Imię i nazwisko: Ryszard Pospieszynski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Ryszard Pospieszynski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Okreg wyborczy: 18 Gdynia

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Gdynia (Okreg wyborczy)