Ryszard Reiff

Imię i nazwisko: Ryszard Reiff
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Ryszard Reiff - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp. PAX

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 52 Ilawa

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania bezp. PAX
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 52 Ilawa (Okreg wyborczy)