Stanislaw Opalko

Imię i nazwisko: Stanislaw Opalko
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Stanislaw Opalko - I kadencja 1952 - 1956
- Stanislaw Opalko - II kadencja 1957 - 1961
- Stanislaw Opalko - III kadencja 1961 - 1965
- Stanislaw Opalko - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 39 Tarnow

Tytul/stopien naukowy: inz.

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 39 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. (Tytul/stopien naukowy)