Adam Lipinski

Imię i nazwisko: Adam Lipinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Adam Lipinski - I kadencja 1991 - 1993
- Adam Lipinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1956-11-09

Liczba glosow: 7932

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Glubczyce

Okreg wyborczy: 1 Legnica

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, Wydzial Gospodarki Narodowej - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-11-09 (Data urodzenia)
- posłowie z 7932 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Glubczyce (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, Wydzial Gospodarki Narodowej - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w listopadzie
- w 09 dniu miesiąca