Aleksander Szczyglo

Imię i nazwisko: Aleksander Szczyglo
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1963-10-27

Liczba glosow: 5536

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Jeziorany

Okreg wyborczy: 35 Olsztyn

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-10-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 5536 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Jeziorany (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w październiku
- w 27 dniu miesiąca