Andrzej Czerwinski

Imię i nazwisko: Andrzej Czerwinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Czerwinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1954-08-11

Liczba glosow: 11868

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Nowy Sacz

Okreg wyborczy: 14 Nowy Sacz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo Hutnicza, Wydzial Energetyczno-Automatyczno-Elektroniczny - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-08-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 11868 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Nowy Sacz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 14 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Gorniczo Hutnicza, Wydzial Energetyczno-Automatyczno-Elektroniczny - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w sierpniu
- w 11 dniu miesiąca