Andrzej Diakonow

Imię i nazwisko: Andrzej Diakonow
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1950-01-14

Liczba glosow: 2990

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Klembow

Okreg wyborczy: 21 Opole

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Ekonomiczno-Spoleczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-01-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 2990 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Klembow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Ekonomiczno-Spoleczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w styczniu
- w 14 dniu miesiąca