Andrzej Galazewski

Imię i nazwisko: Andrzej Galazewski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Galazewski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1944-04-20

Liczba glosow: 11104

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 29 Gliwice

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska, Wydzial Mechaniczno-Energetyczny - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-04-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 11104 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Slaska, Wydzial Mechaniczno-Energetyczny - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w kwietniu
- w 20 dniu miesiąca