Andrzej Grzyb

Imię i nazwisko: Andrzej Grzyb
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Grzyb - X kadencja 1989 - 1991
- Andrzej Grzyb - II kadencja 1993 - 1997
- Andrzej Grzyb - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1956-08-23

Liczba glosow: 4420

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Siedlikow

Okreg wyborczy: 36 Kalisz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel II kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydzial Ogrodniczy - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-08-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 4420 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Siedlikow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 36 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydzial Ogrodniczy - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w sierpniu
- w 23 dniu miesiąca