Andrzej Jagiello

Imię i nazwisko: Andrzej Jagiello
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1944-01-09

Liczba glosow: 7579

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Krynki

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Nauk Spolecznych, Wydzial Spoleczno-Polityczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-01-09 (Data urodzenia)
- posłowie z 7579 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Krynki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Nauk Spolecznych, Wydzial Spoleczno-Polityczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w styczniu
- w 09 dniu miesiąca