Dorota Kwasniewska

Imię i nazwisko: Dorota Kwasniewska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1970-08-02

Liczba glosow: 4432

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Glowaczow

Okreg wyborczy: 10 Piotrkow Trybunalski

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Wydzial Pedagogiczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1970-08-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 4432 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Glowaczow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Wydzial Pedagogiczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1970 roku
- w sierpniu
- w 02 dniu miesiąca