Edward Plonka

Imię i nazwisko: Edward Plonka
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1950-01-01

Liczba glosow: 4842

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Zywiec

Okreg wyborczy: 27 Bielsko-Biala

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Elektrotechniki - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-01-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 4842 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Zywiec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Elektrotechniki - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w styczniu
- w 01 dniu miesiąca