Elzbieta Kruk

Imię i nazwisko: Elzbieta Kruk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1959-11-19

Liczba glosow: 17478

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Lublin

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Humanistyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-11-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 17478 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Lublin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Humanistyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w listopadzie
- w 19 dniu miesiąca