Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Humanistyczny - mgr

Elzbieta Kruk
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
Data urodzenia: 1959-11-19
Miejsce urodzenia: Lublin