Elzbieta Lukacijewska

Imię i nazwisko: Elzbieta Lukacijewska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Elzbieta Lukacijewska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1966-11-25

Liczba glosow: 5447

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Jaslo

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Politechnika Rzeszowska, Wydzial Zarzadzania i Marketingu - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1966-11-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 5447 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Jaslo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Rzeszowska, Wydzial Zarzadzania i Marketingu - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1966 roku
- w listopadzie
- w 25 dniu miesiąca