Franciszek Franczak

Imię i nazwisko: Franciszek Franczak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1951-09-01

Liczba glosow: 7634

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Strzegom

Okreg wyborczy: 2 Walbrzych

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: - Pedagogiczna Szkola Techniczna

Ukonczona szkola: - Technikum Mechaniczne

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-09-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 7634 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Strzegom (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z - Pedagogiczna Szkola Techniczna (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Technikum Mechaniczne (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w wrześniu
- w 01 dniu miesiąca