Gabriela Maslowska

Imię i nazwisko: Gabriela Maslowska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Gabriela Maslowska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1950-06-27

Liczba glosow: 12243

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Batorz

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: mezatka

Tytul/stopien naukowy: dr nauk ekonomicznych

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Wydzial Ekonomiczny - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Nauki Ekonomiczne - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-06-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 12243 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Batorz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z dr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Wydzial Ekonomiczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Nauki Ekonomiczne - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w czerwcu
- w 27 dniu miesiąca