Halina Murias

Imię i nazwisko: Halina Murias
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Halina Murias - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-02-04

Liczba glosow: 4101

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Lancut

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-02-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 4101 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Lancut (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w lutym
- w 04 dniu miesiąca