Kazimierz Sas

Imię i nazwisko: Kazimierz Sas
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Kazimierz Sas - II kadencja 1993 - 1997
- Kazimierz Sas - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1947-04-09

Liczba glosow: 24046

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Maniowy

Okreg wyborczy: 14 Nowy Sacz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie, Wydzial Matematyczno-Fizyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-04-09 (Data urodzenia)
- posłowie z 24046 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Maniowy (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 14 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie, Wydzial Matematyczno-Fizyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w kwietniu
- w 09 dniu miesiąca